Velkommen til årsmøte i TUD 29.03.2020!

Dato: 29.03.2020
Klokkeslett: 16:00
Sted: Raw Dance Studio

Vi har sendt en innkalling på mail til alle registrerte medlemmer 17.02.20. Har du ikke mottatt denne mailen? Sjekk søppelpost. Hvis den ikke ligger der kan du sende oss en e-post på tudkontakt@gmail.com.

Les mer om årsmøter i idrettslag her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Hvem har stemmerett?
Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontigent har stemmerett på årsmøtet. Det vil si at foreldre som ønsker å stemme over saker må melde seg inn selv for å ha stemmerett.

Har du en sak du ønsker at skal bli tatt opp på årsmøtet?
Alle medlemmer har også lov til å komme med forslag til saker som skal behandles på årsmøtet. Dette sendes til tudkontakt@gmail.com.

Lyst til å sitte i styret?
Kontakt valgkomiteen for å melde interesse! Send mail til valgkomitémedlem maritklev@yahoo.no.

Saksliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1: Styre:
-leder
– nesteleder
– styremedlem(mer)
  – varamedlem(mer)
14.2: Kontrollutvalg:
-medlemmer
-varamedlem[mer]
14.3: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4: Valgkomité:
-leder
-medlemmer
-varamedlem

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *