Hva er urban dans?

Urban dans er en betegnelse på flere dansestiler innenfor hip hop-kulturen. Begrepet “urban dans” er omdiskutert, da mange mener at betegnelsen utvanner det opprinnelige opphavet fra de ulike dansestilene. Når noen tilbyr kurs i “urban dans”, er det ofte en koreografiklasse hvor de blander elementer fra flere forskjellige stiler. Vi er opptatt av å skille stilene fra hverandre for å respektere kulturen og opphavet, så når vi sier vi driver med urban dans, mener vi at vi er en gjeng som driver med forskjellige urbane dansestiler. I TUD har vi dansere som driver med hip hop, dancehall, popping, locking, house, breakdance, waacking og vogue. Girlystyle er et eksempel på en blanding mellom flere forskjellige stiler, og derfor inkluderer vi ikke dette som en egen stil. For oss er ikke dans bare trening og bevegelse til musikk. Dans er historie og kultur, det er noe som er større enn oss selv og som knytter oss til mennesker over hele verden på tvers av landegrenser, språk og samfunn

Litt om alle de forskjellige stilene:

Hip Hop: Kommer

Locking: Kommer

Popping: Kommer

Waacking:

Waacking er en klubb-stil som har sin opprinnelse i fra LGBTQ-miljøet i LA (USA) på 70-tallet. Dansestilen kjennetegnes av raske, avanserte armbevegelser som går rundt og over hodet, poseringer inspirert av filmstjerner/modeller og fotarbeid hvor steg fra jazz, salsa og hustle har fusjonert. Det er en “utadvent” stil som kan ha høy drama/glitter-faktor, men den kan også være sår og følelsesladet. Waacking er en sosial stil som danses i fellesskap. Det handler om å skape en forbindelse mellom en selv og de rundt deg – de har ikke annet valg enn å se på deg, for du er fantastisk! Det er en eleganse og lekenhet over stilen som åpner opp for mange muligheter! Man kan for eksempel ta på seg ulike karakterer og spille ut ulike historier (kjent som punking) til musikken.
(Teksten er skrevet av Suki, @sukvinder på instagram)

Breaking: Kommer

Dancehall: Kommer

Voguing: Kommer